" เขานั่นแหล่ะที่เป็นคนสูญเสีย เขาทำนายเจ็บไม่ได้อีกแล้ว... "
 
 
 
 
 
 
 
"  เมื่อไม่มีเจ้าของ เราก็จะไม่มีวันเสียใจ..!!  "

ห้ามคลิกขวา